Commercieel Directeur

Functie omschrijving Commercieel Directeur

De Commercieel Directeur rapporteert aan de Managing Director en is lid van de Directie en het Management Team. De Commercieel Directeur geeft leiding aan Sales.
Resultaatgebieden zijn:
• Het vergroten van de klantenbasis;
• Het waarborgen van de dienstverlening en het vergroten van de klanttevredenheid & loyaliteit;
• Het vergroten van de omzet en winstgevendheid.

Inhoud van de functie:
• Commercieel beleid ontwikkelen, formuleren van een strategische visie op commercieel gebied (o.a. keuze van klanten, realisatie van doelstellingen, bepalen van proposities, etc.);
• Vertalen van deze visie naar een operationeel salesplan en resultaatgerichte acties;
• Zorgdragen voor professionalisering en optimalisatie van commerciële processen en procedures, incl. administratieve organisatie (bijvoorbeeld CRM);
• Sales Pipeline management;
• Opportunity management en contractacquisitie: proactief signaleren en genereren van nieuwe aanvragen en aanvullende business uit de lopende contracten om deze om te zetten in contracten passend binnen de strategie van de organisatie en het prijsbeleid;
• Relatie management: opbouwen en onderhouden van een goed en op vertrouwen gebaseerd relatienetwerk bij een (potentiele) klant;
• Business intelligence: kennis opdoen van de klant, de branche, markt en omgeving waarin onze klant opereert. Het monitoren van marktontwikkelingen en het initiëren van activiteiten op basis van deze analyse;
• Resourcing: matchen van medewerkers en de afhandeling van de contracten om effectief en efficiënt de projecten en diensten te bemensen;
• Monitoring en rapporteren: Monitoren van marktontwikkelingen en rapporteren volgens de afspraken binnen onze klant zodat tijdig en effectief kan worden bijgestuurd;
• Contractmanagement: managen van complexere contracten bij klanten. Doelen hierbij zijn: waarmaken van de klantverwachtingen, tevreden medewerkers en het behalen van de beoogde winstgevendheid. Indien deze doelen in het geding zijn wordt tijdig bijgestuurd;
• Verantwoordelijk voor het opzetten en implementeren van het marketing & PR met gebruikmaking van aanwezige en nieuw te ontwikkelen instrumenten.

Functie eisen Commercieel Directeur

• Afgeronde, relevante opleiding op HBO/WO-niveau (bijv. Economie, Bedrijfskunde of IT);
• Ruime werkervaring in een leidinggevende commerciële functie;
• Ervaring met IT dienstverlening, ervaring in BI is een pré;
• Communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk;
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;
• Creatieve doorzetter; je denkt in oplossingen en kunt deze goed verwoorden;
• Zelfstandig en een zelfstarter.

Competenties:
• Communiceren: structureert ideeën en informatie op zodanige wijze en brengt ze zodanig over, dat de bedoelde essentie bij anderen overkomt en wordt begrepen;
• Interpersoonlijke sensitiviteit: staat open voor verbale en non-verbale signalen van de gesprekspartners, toont d.m.v. concreet gedrag open te staan voor de gevoelens, houding en motivaties van anderen;
• Vertrouwen opbouwen: wekt bij anderen vertrouwen vanuit de eigen professionaliteit, integriteit, deskundigheid en doelmatigheid;
• Overtuigen: presenteert ideeën en plannen zo aan anderen dat zij hun standpunt wijzigen en hun activiteiten daaraan aanpassen;
• Samenwerken: zoekt samenwerking met en levert een actieve bijdrage in het formuleren en behalen van gemeenschappelijke doelen;
• Netwerken: legt en onderhoudt contacten met anderen die op korte of langere termijn nuttig zouden kunnen zijn voor het verkrijgen van informatie of het behalen van doelen of resultaten;
• Resultaatgerichtheid: is gericht op het realiseren van doelstellingen en resultaten, is daarbij gemotiveerd, gedreven en vasthoudend;
• Flexibiliteit: wijzigt stijl en aanpak om een bepaald doel te bereiken indien er signalen zijn dat een eerder gekozen stijl of aanpak minder of niet effectief zijn;
• Verantwoordelijkheid: aanvaardt risico's en neemt consequenties van gemaakte afspraken, geeft noch anderen noch omstandigheden de schuld wanneer doelen niet bereikt worden;
• Initiatief: onderneemt passende actie voordat iets wordt gevraagd of de omstandigheden tot actie dwingen;
• Analytisch en conceptueel denkvermogen: ontleedt binnen een begrensde tijd een probleem, een situatie of een proces in componenten en begrijpt de herkomst en samenhang hiervan, schetst een algemeen begrip van problemen of situaties;
• Creativiteit: komt met oorspronkelijke ideeën en oplossingen. Bedenkt nieuwe benaderingen, aanpakken en werkwijze om zo tot betere resultaten te komen;
• Ondernemend handelen: onderkent mogelijkheden in de markt, zowel voor bestaande als nieuwe producten en diensten en neemt zelf actie om deze te beïnvloeden; neemt zo nodig verantwoorde risico’s;
• Strategisch denken: overziet risico’s, kansen en consequenties bij het nemen van besluiten gerelateerd aan de bedrijfsstrategie; baseert besluiten op informatie en gefundeerde aannames; ontwikkelt plannen op gebied van commercie & sales om de richting van bedrijf te bepalen op dat vlak.

Bedrijfsprofiel

Onze klant is een toegankelijke kennisorganisatie en is sinds 1988 uitgegroeid tot de marktleider in Nederland op het gebied van Business Intelligence met SAS. Zij is gespecialiseerd in data-integratie, datawarehousing, rapportages & dashboards, analytics, architectuur en strategievorming. De organisatie bestaat uit ca. 70 hoog opgeleide consultants die elke nieuwe uitdaging zien als een mogelijkheid om de klant verder te helpen en zichzelf nog meer te ontwikkelen. De klanten bevinden zich met name in de top 100 verdeeld over alle branches waaronder verzekeraars, banken, vermogensbeheerders, overheid, pharma, industrie en (zakelijke) dienstverlening.

InSearch

InSearch is het toonaangevende Executive Search bureau in de Benelux. Vanaf 1998 zijn wij actief binnen de technologie branche en vullen in opdracht van vooraanstaande organisaties posities in door middel van headhunting. Onze focus ligt op commerciële posities van midcareer tot en met senior management. Onze opdrachtgevers zijn IT organisaties én IT divisies van eindgebruikers.
InSearch staat voor een professionele werkwijze die tot het gewenste resultaat leidt. Onze focus, ervaring, passie en commitment maken ons uniek en toonaangevend als Executive Search bureau binnen de technologie branche.

Locatie

Nederland

Contactpersoon

Sandy Nagelkerken